3d zonnecel

De Amerikaanse jongen, William Yuan, heeft op zijn twaalfde een erg krachtige 3D-zonnecel uitgevonden. Deze 4d zonnecel is 500 keer zo efficiënt is als de zonnepanelen die vandaag de dag vooral worden gebruikt.

overstappen banner

De zonnecel die William ontwierp, is driedimensionaal. Met andere woorden: deze zonnecel kent zowel lengte, breedte en hoogte. Doordat er bovendien puntjes uitsteken is de cel in staat om aanzienlijk meer licht op te vangen dan een platte zonnecel (met dus maar twee dimensies). Het idee van de 3d zonnecel werd geboren toen de jonge uitvinder met lego aan het experimenteren was. Al meer wetenschappers hadden in het verleden al soortgelijke cellen proberen te maken maar het ontwerp van William is nog veel krachtiger. Deze 33 zonnecel zet namelijk niet alleen maar zichtbaar zonlicht maar ook UV-licht om in energie.

Het voordeel van deze 3d zonnecel is dat er ook bij bewolking energie opgewekt kan worden. Bovendien zal men door het zeer hoge rendement veel meer schone en duurzame energie kunnen opwekken op een oppervlak dat met 2d zonnecellen slechts een beperkte opbrengst zou betekenen. De 3d zonnecel kan meer licht opvangen omdat er, per cel, een groter oppervlak is gecreëerd wat het licht kan absorberen. De 2d zonnecel heeft slechts één plat vlak wat dus snel zal leiden tot een groot oppervlak om veel energie op te kunnen wekken.

Een ander voordeel is dat men, door een 3d zonnecel te gebruiken, grotere hoeveelheden energie kan winnen wat de terugverdiend tijd van de zonnecel aanzienlijk zal verkorten. Hoewel de investering in dergelijke cellen enorm groot is zal deze er na een relatief korte tijd weer zijn terugverdiend.

samenom banner