Aanschaf warmtepomp

Wanneer men wil besparen op energie, en bovendien het milieu ook nog wil ontzien, is de aanschaf van een warmtepomp een goede oplossing. Men kan namelijk op een voordelige manier warmte gaan verplaatsen vanaf een plaats waar deze aanwezig is naar waar er warmte gewenst is. Zo kan men bijvoorbeeld de warmte gebruiken die in het grondwater zit om door middel van een warmtepomp te kunnen gebruiken om een woning (deels) mee te verwarmen.

overstappen banner

Hoewel de aankoopprijs en de installatie van een warmtepomp een aanzienlijke investering vragen gaan toch steeds meer mensen over op een dergelijke manier van het gebruik van duurzame warmte. De reden is niet alleen dat men het milieu minder wil belasten maar zeer zeker ook de subsidie die wordt verstrekt aan mensen die een warmtepomp plaatsen in een bestaande woning. Hierdoor wordt de investering minder groot en heeft men deze in kortere tijd terugverdiend.

Niet alleen particuliere bezitters van een woning maar ook verhuurders zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie kunnen een beroep doen op een dergelijke subsidie die per jaar kan oplopen tot enkele honderden euro’s. De enige voorwaarde die wordt gesteld is dat de woning, waar de warmtepomp zal worden geplaatst en waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voor 1 januari 2008 moet zijn gebouwd.

Wanneer men een warmtepomp aan wil schaffen dient men rekening te houden met het benodigde rendement om voldoende warmte op te kunnen wekken. Zou men een warmtepomp nemen met een te laag rendement dat zou het comfort in huis hier niet of nauwelijks door worden verhoogd. Tevens zou men dan niet voldoende energie besparen om de investering van de aanschaf van de warmtepomp terug te verdienen.

samenom banner