Aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof

Aardgas wordt tot de fossiele brandstoffen gerekend en is ontstaan in hetzelfde proces als waarin aardolie werd gevormd. Het gas is echter veel lichter dan de olie en kan dus gemakkelijker door allerlei bodemlagen heen dringen. Hoewel aardgas wordt aangetroffen bij de winning van aardolie is het niet per definitie noodzakelijk dat er ook olie wordt gevonden als men een gasboring doet.

overstappen banner

 

Wereldwijd gebruik van Aardgas

Over heel de wereld wordt er aardgas gevonden en gewonnen. Zelf Nederland heeft haar eigen aardgasvoorraad. Deze is met name te vinden in het noorden van het land en in de Waddenzee.

 

AardgasVolwaardige brandstof

In tegenstelling tot in het verleden, toen aardgas als een bij- of zelfs als een afvalproduct werd beschouwd van aardolie, is het vandaag de dag een volwaardige brandstof. Werd het vroeger vaak afgefakkeld, tegenwoordig zal men dit, mits het transport naar de bewoonde wereld niet te veel problemen met zich meebrengt, zo veel mogelijk achterwege laten. Het voordeel van aardgas ten opzicht van aardolie is namelijk dat er minder koolstofdioxide wordt uitgestoten bij de verbranding. Aardgas is zogezegd een schonere brandstof en minder belastend voor het milieu. Het affakkelen van aardgas dat niet kan worden getransporteerd doet men omdat er anders het broeikaseffect door het laten weglekken van het gas op een zeer negatieve manier zou worden beïnvloed.

 

Particulieren en bedrijven gebruiken Aardgas

Zowel in huishoudens als bedrijven wordt er nog steeds veel gebruik gemaakt van aardgas als brandstof. Men verwarmt er niet alleen gebouwen mee maar ook het water. Verder dient het gas op tal van plaatsen nog als energiebron om op te koken.

Tegenwoordig wordt niet alleen aardgas gebruikt dat gedurende eeuwen is gevormd maar ook gas dat door een biologisch proces is ontstaan. Er ontstaat namelijk gas wanneer organische stoffen op een anaerobe wijze (zonder de aanwezigheid van lucht) worden afgebroken. Dit is het zogenaamde groene gas.

samenom banner