Actuele benzineprijs

Actuele benzineprijsActuele benzineprijs opvragen via internet

De actuele benzineprijs verschilt van dag tot dag. Nagenoeg elke dag kan men een verandering van de benzineprijs waarnemen. Dit heeft onder andere te maken met de verandering van de prijs voor een vat ruwe aardolie op de wereldmarkt. Deze olieprijs hangt op haar beurt weer af van allerlei factoren die kunnen variëren van politieke onenigheden in of met de olieproducerende landen dan wel met weersomstandigheden die de raffinage van de olie negatief kunnen beïnvloeden.

overstappen banner

 

Oliemaatschappijen profiteren ook mee

Natuurlijk bepalen de oliemaatschappijen ook een deel van de prijs die men voor een liter benzine moeten gaan betalen. Zij willen naast een vergoeding voor de gemaakte raffinagekosten ook een bepaalde winst doorberekenen aan de benzineverbruiker. Hierbij komen dan nog de vervoerskosten van de brandstof naar de diverse tankstations en de kosten en winst die een pomphouder er dan eens bovenop doet.

 

Actuele benzineprijs bestaat voor 67% uit accijns

Op dat moment heeft men echter nog steeds niet de actuele benzineprijs omdat de overheid eveneens een graantje mee wil pikken. Ongeveer twee derde van de prijs van een liter benzine bestaat namelijk uit accijns en BTW die door de overheid worden geheven. Het zogenaamde kwartje van Kok dat jaren geleden tijdelijk zou worden ingevoerd zit hier echter ook nog steeds bij waardoor de prijs kunstmatig hoog wordt gehouden. Door de prijs van benzine op deze manier hoog te houden kan deze las melkkoe worden gebruikt die door diverse bedrijven en de overheid kan worden leeggemolken.

 

Actuele benzineprijs zou lager kunnen

De overheid is echter niet de enige partij die deze prijs aanzienlijk zou kunnen verlagen, ook de oliemaatschappijen in Nederland zouden hiertoe kunnen bijdragen wanneer ze elkaar op een normale manier zouden beconcurreren. Hoewel niet is vast komen te staan dat er onderlinge prijsafspraken zijn gemaakt verschillen de actuele benzineprijzen niet of nauwelijks van de verschillende oliemaatschappijen die in ons land actief zijn.

samenom banner