Actuele olieprijs

De olieprijs is de laatste jaren als maar gestegen waardoor ook de overige brandstoffen die uit de aardolie worden vervaardigd aanzienlijk in prijs zijn gestegen. Deze grote prijsstijging wordt met name toegeschreven aan de volgende factoren: – De afname van de voorraad aardolie in de Verenigde Staten van Amerika. – De zwakke positie van de Amerikaanse dollar. – De lange en extreme periode van kou in gedeelten van de Verenigde Staten aan het eind van het jaar 2007. – De stijgende vraag naar olie doordat economieën opkomen in landen zoals bijvoorbeeld India, China en Brazilië. – Geweld in Nigeria, één van de zes grootste olieproducerende landen ter wereld. – De situatie in het Midden-Oosten zoals de nucleaire ontwikkelingen in Iran, de oorlog in Irak, het conflict tussen de Koerden en Turkije en de problemen tussen Israel en landen daar omheen. Deze toestanden hebben invloed op de olievoorraden die zich in dit gebied bevinden (tweederde van de wereldvoorraad olie). – Situatie in landen als Pakistan en Afghanistan met onder andere terrorisme en de Taliban. – Het gebrek aan reserve in de productiecapaciteit van olie. – Geringe ruimte tussen de vraag naar olie en het aanbod ervan.

overstappen banner

Vooral de politieke situatie in de olieproducerende landen en de opmars van de economie in China, India en Brazilië zullen de olieprijs erg hoog houden. Voor veel overheden is dit een reden om projecten op te zetten waarmee men zelf energie kan gaan opwekken zonder gebruik te maken van aardolie of aardolieproducten. Dit is niet alleen goedkoper maar zorgt vooral ook voor een onafhankelijke situatie ten opzichte van de olieproducenten.

De actuele olieprijs kan men dagelijks vinden in diverse dagbladen, op teletekst en op verschillende websites op het internet. Deze prijs kan zelfs in de loop van de dag variëren.

samenom banner