Afvalwater

Wat doen we met afvalwater

Wat doen we in Nederland met Afvalwater? Door het bundelen van kennis en capaciteit wil Nederland een beter beleid en beheer voor het gebruik van water. Door kennis moeten mogelijkheden gevonden en geƫxploiteerd worden om Nederland blijvend te voorzien van schoon drinkwater. De samenwerking voor een beter waterbeheer moet uiteindelijk een besparing van meer dan vijfhonderd miljoen euro opbrengen en een vermindering van te zuiveren afvalwater.

overstappen banner

 

AfvalwaterVan Afvalwater naar schoon drinkwater

Omdat de Nederlander schoon drinkwater gebruikt voor alle karweitjes en het doorspoelen van het toilet, douchen en wassen verbruiken we honderd vijf en dertig liter per persoon per dag. Al dit gebruikte water komt terecht in het riool waar het zich vermengd met regenwater. Het water is vervuild en moet opnieuw gereinigd worden in de afvalwater zuiveringsinstallaties. Niet alleen de gezinnen maar ook bedrijven gebruiken schoon drinkwater binnen het arbeidsproces. Het schone drinkwater verandert zo in sneltreinvaart in afvalwater.

 

Afvalwater zuiveringsketen

De zuiveringsketen waar het water door gaat is groot. Het afvalwater uit het riool wordt gezuiverd tot veilig oppervlaktewater. Uit het oppervlaktewater komt weer veertig procent van het drinkwater. De gemeenten die verantwoordelijk zijn voor inzameling en afvoer van afvalwater proberen nu door subsidies de mensen te stimuleren het oppervlaktewater te verminderen door de mensen aan te sporen het regenwater te hergebruiken. De bedoeling is dat het regenwater niet in het riool terechtkomt maar hergebruikt wordt op plaatsen waar het zuivere water gebruikt kan worden zoals de tuin, auto wassen en dergelijke om zo het afvalwater volume te verminderen. Door hergebruik van het regenwater wordt het te verwerken volume van afvalwater ook minder.

samenom banner