Allesbranders

De allesbrander is een soort kachel. In tegenstelling tot wat de naam allesbrander doet vermoeden kan men in een dergelijke kachel niet alle brandstoffen gebruiken die men voor handen heeft. Men kan er namelijk alleen hout en kolen in branden.

overstappen banner

De naam is echter wel te verklaren uit het feit dat men in vroeger tijden met name hout en kolen als verwarmingsbrandstoffen gebruikten. Tot op de dag van vandaag is deze naam echter, in de volksmond tenminste, blijven voortbestaan terwijl bepaalde soorten kachels tegenwoordig ook met behulp van andere energiebronnen kunnen worden gebruikt.

Een allesbrander is, in feite dus, een gewone houtkachel waarin men ook houtskool, bruinkool en briketten gemaakt van zaagselparaffine kan gebruiken om warmte mee te genereren. Men mag echter nooit plastic, papier of restafval als brandstof voor de allesbrander gebruiken. Bovendien dient men erop toe te zien dat het hout dat in een allesbrander wordt gestookt zowel schoon als droog is. Het gebruik van geïmpregneerd hout of hout dat voorzien is van een verflaag komt voor verbranding niet in aanmerking. De reden hiervoor is dat er schadelijke stoffen bij de verbranding ervan kunnen vrijkomen. Deze kunnen zowel de gezondheid als het milieu ernstige schade toebrengen.

Een allesbrander kan er, door de verschillende brandstoffen die gebruikt kunnen worden, een enorme besparing opleveren op de stookkosten. Men kan namelijk afvalhout, mits schoon, droog en onbehandeld, gebruiken om een ruimte danwel kleine woning mee te verwarmen. Een eventueel aanwezige centrale verwarming hoeft daardoor niet, of een stuk minder vaak te branden, wat een enorme besparing op kan leveren.

samenom banner