Alternatieve energie

Welke Alternatieve energie bronnen zijn er?

Alternatieve energiebronnen zijn er in overvloed. Wij laten je graag met een aantal kennis maken. De laatste jaren zijn er steeds meer mensen van doordrongen geraakt dat het zinvol is om te zoeken naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze zijn namelijk niet alleen erg duur en vervuilend maar raken bovendien op een gegeven moment ook op.

overstappen banner

 

Alternatieve energieVormen van Alternatieve energie

Enkele vormen van alternatieve energie zijn:

  • Zonne-energie: Verwacht wordt dat dit de grote vervanger van fossiele brandstoffen zal gaan worden. Men wek hierbij energie op door het gebruik van zonlicht of zonnewarmte. Men gebruikt hier zonnepanelen of zonnecollectoren voor.
  • Waterkracht: Een systeem dat in de bergen wordt toegepast. Een rivier zal door de zwaartekracht van een berg afstromen en in een waterkrachtcentrale turbines in beweging zetten. Er wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van een stuwmeer om te voorkomen dat het stromende water haar kracht zal verliezen naarmate het lager zal komen.
  • Windenergie: Hierbij wordt de windkracht omgezet in een beweging welke weer wordt omgevormd in bruikbare energie. Men zet hiervoor windmolen en windturbines in.
  • Kernenergie: Bij het splijten van uranium komt enorm veel energie vrij die kan worden gebruikt als energiebron maar helaas ook als wapen. Bovendien levert deze vorm van energie erg schadelijk afval op dat men nog niet kan verwerken.
  • Geothermische energie: Men maakt hierbij gebruik van de warmte van de aarde om waterdamp met behulp van een turbine om te zetten in bruikbare energie.
  • Biomassa energie: Men slaat afvalstoffen zoals mest en houtafval op om op die manier biogas te produceren dat kan worden gebruikt als brandstof.

 

Schone, duurzame Alternatieve energie

Op kernenergie en biomassa energie na zijn alle soorten alternatieve energie schoon en duurzaam. Dit wil dus zeggen niet belastend voor het milieu en nagenoeg onuitputtelijk.

samenom banner