Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnenBesparen met Alternatieve energiebronnen

Ben je bekend met alternatieve energiebronnen? De energieprijzen zitten de laatste jaren flink in de lift en er is veel te doen om de opwarming en de vervuiling van de aarde. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer mensen gaan nadenken over hun energieverbruik en over alternatieve die kunnen worden aangewend in plaats van de, zo vervuilende en steeds schaarser wordende, fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen.

overstappen banner

 

Schone en duurzame Alternatieve energiebronnen

Al enkele decennia geleden zijn wetenschappers opzoek gegaan naar methoden om schone en ook duurzame energie op te kunnen wekken of reeds bestaande technieken te verbeteren. Immers al eeuwen is de mens al bekend met het gebruik van bijvoorbeeld windenergie en het gebruik van zonnewarmte. De wetenschappers onderzoeken telkens weer hoe men echter een groter rendement kan behalen uit deze vormen van energieopwekking.

 

Nieuwe vormen van Alternatieve energiebronnen

Maar naast de reeds bekende methoden is de wetenschap ook druk bezig nieuwe manieren te zoeken om duurzame energie te kunnen produceren. Zo worden kernenergie en waterstoffusie nog steeds onderzocht en verbeterd. De manieren kunnen ofwel te veel gevaar opleveren of nog onvoldoende toepasbaar zijn.

 

Vervangers van fossiele brandstoffen

Men verwacht dat in de nabije toekomst zonne- en windenergie de grote vervangers zullen zijn voor de fossiele brandstoffen die vandaag de dag gebruikt worden voor het opwekken van energie. Wanneer deze fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen, worden verbrand dan zal dit zorgen voor schadelijke broeikasgassen zoals CO2. Deze zorgen voor het zogenaamde broeikaseffect en dus voor de opwarming van de aarde.

 

Alternatieve energiebronnen wereldwijd

Zowel nationaal als internationaal worden er, door veel mensen en organisaties, alle zeilen bijgezet om de ontwikkeling van alternatieven te stimuleren en het gebruik van reeds bestaande technieken aan te moedigen. In veel landen gebeurt dit doordat de overheid subsidies en fiscale voordelen in het vooruitzicht stelt wanneer men kiest voor een alternatieve energievorm.

samenom banner