Atoomenergie

Atoomenergie is bij het grote publiek met name bekend onder een andere naam namelijk: kernenergie. Dit is energie die opgewekt wordt door kernreacties. Beter nog:de reacties waarbij atoomkernen betrokken zijn. Een van de vormen waarin atoomenergie beschikbaar komt is altijd in de vorm van warmte. Deze warmte kan in een zogenaamde kerncentrale op een conventionele wijze dus door middel van stoom, turbines en generators in bruikbare elektriciteit om kan worden gezet.
Voorstanders van het gebruik van atoomenergie stellen dat het opwekken van energie op deze wijze niet schadelijk is voor het milieu of het klimaat kunnen beïnvloeden. Er komen immers geen schadelijke broeikasgassen vrij bij een kernreactie. Men vergeet echter dat er bij een kernreactie wel hoogradioactief materiaal overblijft dat nog niet kan worden verwerkt en waar bovendien kernwapens van gemaakt kunnen worden.

overstappen banner

Het werken met atoomenergie kan nooit helemaal veilig gebeuren omdat men werkt onder extreme omstandigheden waar een kleine fout al zeer ernstige gevolgen kan hebben zoals bijvoorbeeld bij de ramp in Tsjernobyl. Verder vergeten de voorstanders dat er, voordat er atoomenergie wordt gemaakt een kerncentrale gebouwd moet worden. Hiervoor is, evenals bij de sloop ervan en het transport van uranium en het kernafval, ook energie wordt verbruikt die veelal afkomstig is van conventionele energiebronnen die dus wel CO2 en andere schadelijke stoffen de lucht instoten.

Verder kan men bij atoomenergie niet spreken over een duurzame energie omdat de belangrijkste grondstof voor het opwekken van energie uranium is. Uranium is echter slechts beperkt aanwezig op aarde waardoor men in de loop der tijd niet alleen met een uitgeputte energiebron zit maar ook met een heleboel gevaarlijk afval dat is gevormd.

samenom banner