Auto brandstofverbruik

Het rijden in een auto is de laatste jaren aanzienlijk in prijs gestegen. Dit heeft met name te maken met de stijging van de kosten die men voor de brandstof dient te betalen. Maar dit wil niet direct zeggen dat elke autobezitter ook evenveel meer moet gaan betalen. Het brandstof verbruik is namelijk niet van alle auto hetzelfde. Hoeveel brandstof een bepaalde auto verbruikt hangt immers van een groot aantal factoren af zoals bijvoorbeeld: – Het gewicht en type auto: zwaardere en grotere auto’s verbruiken namelijk doorgaans meer brandstof dan de lichtere en kleinere varianten. – De rijstijl van de bestuurder van een voertuig heeft eveneens een grote invloed op het verbruik van brandstof. Veel optrekken en plotseling remmen kost meer brandstof dan wanneer men het vertuig uit kan laten rollen. – De snelheid waarmee men rijdt zal eveneens het brandstofverbruik beïnvloeden. Rijdt men ongeveer 80 kilometer per uur dan zijn de meeste voertuigen het zuinigst met hun brandstofverbruik. – Weersomstandigheden zoals wind en koude kunnen ervoor zorgen dat er meer brandstof nodig is om de auto optimaal te laten rijden. – Gebruikt men een aanhangwagen of een imperiaal om goederen mee te vervoeren dan zal dit ook extra brandstofverbruik met zich meebrengen. De auto wordt namelijk zwaarder maar heeft ook te maken met extra luchtweerstand. – De afstand die men met een auto aflegd bepaald ook vaak het verbruik van brandstof. Rijdt men namelijk alleen maar korte stukjes in de stad of het dorp dan zal de auto meer brandstof per gereden kilometer verbruiken dan wanneer men een lange reis maakt. In de bebouwde kom moet men immers vaker afremmen en weer optrekken wat extra brandstofverbruik vraagt.

overstappen banner
samenom banner