Autogas LPG

Autogas, ook wel LPG genoemd, is een mengsel van propaangas en butaangas en wordt gebruikt als brandstof in een zogenaamde mengselmotor van bijvoorbeeld een auto. Verder kan het gasmengsel dienst doen als brandstof om op te koken. In ons land is dit overigens niet gebruikelijk omdat men voor dit doel meestal propaan gebruikt dat in gasflessen kan worden gekocht of in gastanks kan worden opgeslagen.

overstappen banner

In vergelijking tot benzine en diesel is autogas een veel schonere en vooral goedkopere brandstof. Doordat het gas op een gelijkmatiger wijze verbrandt in de motor levert dit minder CO2- en roetuitstoot op.

Bij de productie en de behandeling van aardgas en aardolie ontstaat er autogas. Hierdoor wordt autogas tot de zogenaamde fossiele brandstoffen gerekend. Vandaag de dag wordt circa 60% van het autogas uit gasvelden gewonnen en slechts 40% is afkomstig uit het raffinageproces van aardolie. Bij het vloeibaar maken van aardgas wordt er eveneens autogas verwijderd om te voorkomen dat het gasmengsel anders zou kunnen bevriezen.

Door de stijging van de brandstofprijzen is het gebruik van autogas de laatste jaren enorm populair geworden. De prijs van benzine bleef alsmaar stijgen terwijl de prijs van het autogas nagenoeg gelijk bleef. Het gevolg hiervan was dat er zelfs enige tijd sprake was van wachttijden bij de installateurs van LPG-installaties in auto’s.

De damp van autogas kan wanneer deze in een bepaalde verhouding met lucht worden gemengd explosief worden. Hierdoor mogen tankstations waar autogas kan worden getankt niet in de directe nabijheid van woningen worden gebouwd. Verder probeert men het transport van autogas zoveel mogelijk te beperken omdat dit eveneens gevaar met zich mee kan brengen. Het transport van autogas mag bovendien niet langs alle wegen plaatsvinden maar moet men speciale routes gebruiken die bestemd zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

samenom banner