Berekening warmtepomp

Om het rendement van een warmtepomp te kunnen berekenen dient men de verwarmingscapaciteit te delen door het opgenomen vermogen van de compressor. Met andere woorden: de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp af kan geven ten opzichte van de energie die nodig was om de compressor van de warmtepomp te kunnen laten werken. Dit wordt aangegeven door het Coefficient of Performance afgekort tot COP.

overstappen banner

Om de kwaliteit van de binnenlucht te kunnen waarborgen is het in Nederland verplicht om een berekening te maken van de energieprestatie. Met behulp van een dergelijke berekening kan men namelijk aantonen of er al dan niet aan de minimaal gestelde eisen hiervoor is voldaan bij het installeren van een bepaalde warmtepomp.

Is de verhouding tussen de gebruikte energie en de geleverde warmte niet naar behoren dan zal men bijvoorbeeld moeten bijverwarmen. Het vermogen van de warmtepomp is dan dus te laag voor de grootte van de ruimte die men ermee wil verwarmen. Een exacte berekening van het vermogen van een warmtepomp kan meestal worden gedaan door de fabrikant, de leverancier of de installateur van de pomp. Door een juiste berekening te maken is men in staat om de energiebesparing door het gebruik van een warmtepomp zo groot mogelijk te maken.

Voordat men overgaat tot de aanschaf van een warmtepomp is het dus erg belangrijk een aantal waardes te meten. Allereerst is de inhoud van de te verwarmen ruimte belangrijk samen met de gewenste temperatuur die er moet gaan heersen. Aan de hand van deze gegevens kan men dan bepalen wat het vermogen van de warmtepomp dient te zijn.

samenom banner