Bio energie

Bio energieWat is Bio energie en hoe wordt het gemaakt?

Bio energie is goed voor het milieu. Energie uit energiebronnen die zowel rechtstreeks als door middel van een chemische omweg gewonnen zijn uit materiaal met een organische oorsprong (biomassa) kunnen worden samengebracht onder de verzamelnaam bio-energie.

overstappen banner

 

Bio energie en CO2

Deze energiebronnen mogen echter niet worden beschouwd als biobrandstoffen omdat hiervoor als voorwaarde wordt gesteld dat de koolstof die aanwezig is in de biobrandstof recentelijk uit de atmosfeer, de vorm van kooldioxide (CO2) dient te zijn opgenomen. Dit proces staat bekend als de koolstofkringloop met een sluitend evenwicht tussen de CO2-uitstoot bij het verbranden of verteren van organisch materiaal en de opname van CO2 bij het vromen ervan.

 

Biomassa omzetten in Bio energie

Biomassa is op verschillende manieren tot bio-energie om te vormen namelijk:
– Thermochemische verwerking: dit kan op drie verschillende manieren: verbranding, vergassing (gedeeltelijke verbranding zodat er brandbaar gas ontstaat)en door middel van pyrolyse (biomassa wordt sterk verhit onder afsluiting van lucht zodat er brandbare gassen en kool of olie ontstaan).
– Chemische verwerking: door middel van verstering reactie waarbij een esterverbinding ontstaat) hiermee wordt onder andere biodiesel geproduceerd.
– Biologische verwerking: door een anaerobe gisting (zonder de aanwezigheid van zuursof dus) wordt de biomassa omgezet in biogas, water een restproduct. – Fysische verwerking: door middel van bijvoorbeeld persing kan men olie winnen uit koolzaad en deze gebruiken als biobrandstof.

Van vrijwel alle biobrandstoffen is de energie die deze bevatten afkomstig van de zon. Dit is ook het geval bij de fossiele brandstoffen zoals kolen, aardgas en aardolie maar wanneer deze stoffen als brandstof worden gebruikt vindt er een uitstoot van CO2 plaats die schadelijk is voor het milieu. Bio-energie daarentegen is een soort zonne-energie die in de organische materialen liggen opgeslagen en bij de verwerking vrijkomen.

samenom banner