Bio kachel

Een biokachel lijkt qua uiterlijk veel op de gaskachel die men doorgaans aantreft in woon- of badkamers. Het uiterlijk is dan veel gelijkend maar de zuinigheid met warmte en energie verschil tussen beide kachelsoorten zeer zeker. De biokachel is namelijk aanzienlijk zuiniger met brandstof en heeft een hoger rendement dan de kachel die op gas wordt gestookt.

overstappen banner

Een ander verschil tussen een gas- en een biokachel is dat de eerst genoemde het gevaar oplevert doordat er gas kan gaan lekken en er zelfs verstikkings- of ontploffingsgevaar kan ontstaan. Verder is een gaskachel, in tegenstelling tot de biokachel, niet bepaald vriendelijk voor het milieu te noemen en betaald men ook nog eens aanzienlijk hoge energiekosten. Doordat de biokachel nog maar kort op de markt is zijn nog niet veel mensen hiermee bekend.

De brandstof die men voor een biokachel kan gebruiken is biomassa en afvalhout. Doordat deze brandstoffen in veel gevallen als gewoon afval worden gezien worden ze door veel mensen gewoon weggegooid. Dit is niet alleen belastend voor het milieu het kan ook nog een heleboel geld besparen op de energierekening wanneer men het verbrandt in een biokachel.

Het verwerken en verbranden van deze afvalstoffen gebeurt in een biokachel op een dusdanige manier dat de gebruiker er geen hinder van heeft en hier helemaal niets van merkt. Behalve dan dat er warmte wordt geproduceerd. Hierbij komt nog dat men zelf gemakkelijk voor de brandstof kan zorgen wat de kosten van het verbruik nog verder zal drukken.

Men moet dan inderdaad wel de nodige arbeid verrichten maar daar staat tegenover dat men er een verantwoorde vorm van warmte voor terugkrijgt. Bovendien is het stoken van een biokachel net zo gezellig als bijvoorbeeld een houtkachel met als enige verschil dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten.

samenom banner