Bio-olie

Bio-olieWat is Bio-olie en hoe wordt het gemaakt?

Bio-olie is een verzamelnaam voor een mengsel dat bestaat uiteen aantal verschillende soorten plantaardige olie en vet die specifiek kunnen worden gebruikt voor de productie van duurzame energie. Chemisch is bio-olie een mengsel van tri-glyceriden met een plantaardige oorsprong. Dit zorg juist voort het werkelijke verschil tussen bio-olie en olie die een minerale oorsprong heeft zoals bijvoorbeeld diesel- en stookolie.

overstappen banner

 

Bio-olie kenmerken

Bio-olie heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor deze tot de schone en duurzame brandstoffen mag worden gerekend. Zo is de bio-olie niet giftig, biologisch afbreekbaar en calorisch gelijkwaardig aan olie met een mineralen oorsprong. Bovendien is de bio-olie volledig vrij van chloor en zwavel. Maar het allerbelangrijkste, zeker wat het milieu betreft, is dat de bio-olie CO2-neutraal genoemd mag worden. Dit wil zeggen er wordt niet meer Co2 uitgestoten dan er door de grondstoffen van de bio-olie eerst zijn opgenomen.

 

Bio-olie en opwekking elektriciteit

De elektriciteit die door middel van bio-olie wordt opgewekt kan daarom dan ook als groene stroom worden gebruikt of verkocht. Als ander voordeel van bio-olie kan worden genoemd dat men de olie eenvoudig kan transporteren en gedurende langere tijd opslaan zonder dat er verlies van kwaliteit zal optreden. Verder kan bio-olie gemakkelijk gecombineerd worden met biogas danwel met gas en/of olie van minerale oorsprong.

 

Bio-olie in voertuigen

Bio-olie kan niet alleen als brandstof in woningen of gebouwen worden gebruikt maar ook als brandstof voor voertuigen, en dan met name personenauto’s. Hierbij biedt de bio-olie als voordeel dat de uitlaatgassen aanzienlijk schoner zijn dan wanneer men conventionele benzine en diesel gebruikt. Doordat de bio-olie een hoger vlampunt heeft is deze brandstof daarbij nog eens minder brandgevaarlijk.

samenom banner