Biobrandstof

BiobrandstofWat is Biobrandstof en hoe kan het gebruikt worden?

De verschillende brandstoffen die worden gemaakt uit biomassa zijn verzameld in de term biobrandstof. Biobrandstoffen worden tegenwoordig beschouwd als een goed duurzaam alternatief voor de, steeds schaarser wordende, fossiele brandstoffen. Voordat men deze fossiele brandstoffen ontdekte maakte de mens enkel gebruik van biobrandstoffen. Maar ook vandaag de dag gebruikt men over de gehele wereld biobrandstoffen omdat deze vaak eenvoudig te verkrijgen en bijna altijd voor handen zijn.

overstappen banner

 

Soorten Biobrandstof

Biobrandstoffen zijn er in verschillende aggregatietoestanden. Met andere woorden: er zijn vaste-, vloeibare en gasvormige biobrandstoffen. De vloeibare en gasvormige biobrandstoffen verkrijgt men in de regel uit vaste biomassa zoals bijvoorbeeld de resten van planten. Het is echter ook goed mogelijk om biomassa op een directe wijze om te zetten in groene stroom. Hiervoor vindt er meestal verbranding plaats.

 

Biobrandstof en voertuigen

Om biobrandstof in bijvoorbeeld een voertuig te gebruiken is het niet handig wanneer het gaat om een vaste vorm van brandstof. Dit zou immers te veel opslagplaats vragen. Voor dergelijke toepassingen kan men daarom beter gebruik maken van een vloeibare- of gasvorm. Hiermee kan dan de conventionele brandstof van een voertuig zoals benzine, diesel of LPG worden vervangen. Verder is het mogelijk om met behulp van biobrandstof het aardgas te vervangen dat zowel door de bedrijven als particulieren wordt gebruikt.

 

Biobrandstof en CO2 uitstoot

Door het gebruik van biobrandstoffen kan de uitstoot van CO-2 in de lucht sterk worden verminderd. Dit is dus heel gunstig voor het klimaat omdat op deze manier de aarde minder snel zal opwarmen. Een aantal andere voordelen van het gebruik van biobrandstof zijn:

  • Braakliggend land kan gebruikt worden voor de teelt van gewassen die als biobrandstof kunnen dienen.
  • De keuze bij wisselteelt wordt hierdoor vergroot.
  • Grote teelt van gewassen zorgt voor extra opname van CO2 uit de lucht.
  • Men wordt minder afhankelijk van bijvoorbeeld olieproducerende landen.
samenom banner