Biogas

BiogasWat is Biogas en hoe wat is het ontwikkelproces?

Biogas, dat ook wel bekend staat als stortgas, ontstaat als gevolg van biologische processen waarbij enzymen zijn betrokken. De belangrijkste bestanddelen van biogas zijn methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaat doordat er een anaerobe vergisting van organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld mest, (riool)slib of afval, plaatsvindt dit wil dus zeggen dat er geen zuurstof bij kan komen.
Bij een dergelijk vergisting blijft er een nat restproduct over, het zogenaamde digestaat Maar niet alleen door toedoen van de mens kan er een biogas ontstaan ook de natuur zelf kan op een dergelijke manier gas produceren zoals bijvoorbeeld gebeurt in een moeras.

overstappen banner

 

Natuurlijke oorsprong van Biogas

Doordat biogas een natuurlijke oorsprong heeft mag het als een duurzame bron van energie worden beschouwd. Bovendien wordt het gebruik van (gereinigd) biogas aangemoedigd omdat methaan heel gunstige verbrandingseigenschappen kent. Verder kan door het gebruik van biogas voor een groot deel worden beperkt dat er methaan vrijkomt. Dit is namelijk een sterk broeikasgas. In Nederland en Belgiƫ is het al heel gebruikelijk dat biogas wordt gebruikt maar ook in andere ontwikkelde landen maakt men steeds meer gebruik van biogas dat afkomstig is van afvalstortplaatsen en afvalzuiveringen.

 

Reinigen van Biogas

Door het reinigen van het biogas, en dan met name door het verwijderen van het water en de waterstofsulfide, kan de kwaliteit van het gas aanmerkelijk beter worden. Op deze manier kan het biogas worden gebruikt als bijvoorbeeld brandstof voor een auto. In ons land wordt het biogas echter gemengd met het gas dat zich in het aardgasnet bevindt.

 

Biogas en het aardgasnet

Wanneer biogas echter aan het aardgasnet wordt toegevoegd dient men wel ook het grootste gedeelte van de aanwezige kooldioxide te verwijderen. Zou men dit namelijk niet doen dan zou de verbrandingswaarde aanzienlijk lager blijven. Vandaag is de wetenschap verder nog druk bezig met het ontwikkelen van een brandstof voor het zware transport dat gebaseerd is op biogas.

samenom banner