Biogasinstallatie

Wat is een Biogasinstallatie?

Een biogasinstallatie is een installatie met een hoog rendement die als doel heeft een extra bron van inkomsten te kunnen genereren op een bedrijf. Bovendien kan men door de productie van biogas niet alleen de kosten drukken die men anders moet betalen voor het leveren van energie maar ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan het milieu.

overstappen banner

 

BiogasinstallatieBiogasinstallatie in Europa

Binnen Europa, en dan met name in Duitsland, zijn er de laatste jaren dan ook veel installaties bijgekomen. Vooral bij boerenbedrijven maar ook op grotere schaal zijn steeds meer biogasinstallaties gerealiseerd. De meeste van deze installaties hebben een vermogen van 500 kilowatt (kW). In Duitsland heeft dit vooral; te maken met de subsidie die men kan ontvangen bij de aanschaf en het gebruik van een dergelijke installatie. Hier krijgen de kleinere installaties namelijk een hogere subsidie dan de grotere varianten. Door meerdere 500kW installatie te plaatsen hebben veel investeerders dit probleem echter weten te omzeilen.

 

Biogasinstallatie Denemarken

Denemarken heeft in de jaren negentig van de twintigste eeuw een ware golf van biogasinstallatie te verwerken gehad. Dit waren met name centrale installaties die het land minder afhankelijk moest maken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het grootste deel van deze installatie is aangesloten op het warmte net om niet alleen de stroom maar ook de warmte van het biogas te kunnen gebruiken.

 

Biogasinstallaties in ontwikkelingslanden

Voor ontwikkelingslanden kan het gebruik van een biogasinstallatie een goed alternatief zijn voor centrale die fossiele brandstoffen gebruiken. Men betaalt dan niet alleen aanzienlijk minder voor de elektriciteit maar ook gaat men op deze manier de ontbossing tegen te gaan. Wanneer men namelijk een aantal dieren houdt en hun mest opslaat in een biogastank dan kan dit zorgen voor onder andere een deugdelijke kook- en warmtevoorziening.

samenom banner