Biomassa

BiomassaWat is Biomassa?

Onder biomassa wordt het drooggewicht van organismen, of slechts een gedeelte daarvan, verstaan. Dit kan dus zowel dierlijk als plantaardig materiaal betreffen. Maar ook producten die gewonnen zijn uit dierlijke- of plantaardige materiaal of een rest daarvan, zoals bijvoorbeeld maïs, suikerriet, palm- en koolzaadolie en dierlijke vetten, die geproduceerd worden ten behoeve van het opwekken van energie en/of biobrandstof mogen tot biomassa worden gerekend. Het begrip biomassa is met name bekend geworden doordat er duurzame elektriciteit mee kan worden opgewekt.

overstappen banner

 

Biomassa steeds populairder

Sinds enkele jaren krijgt biomassa steeds meer aandacht omdat er steeds meer mensen het milieu een warm hart toedragen en er alles aan willen doen om zo min mogelijk schade hieraan toe te brengen bij het opwekken van energie. Bovendien zijn steeds meer mensen zich ervan bewust geworden dat door het gebruik van fossiele brandstoffen niet alleen de opwarming van de aarde wordt versneld maar dat tevens de fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd dreigen op te raken. Men moet dus opzoek gaan naar alternatieve energiebronnen.

 

Biomassa en CO2 uitstoot

Een groot voordeel van biomassa is dat het verbranden ervan vrijwel CO2-neutraal is. Dit wil zeggen dat er evenveel CO2 wordt uitgestoten als het organisme bij leven aan CO2 heeft kunnen opgenomen uit bijvoorbeeld de atmosfeer. Dit vormt een groot verschil met de verbranding van fossiele brandstoffen waarbij wel veel CO2 in de atmosfeer wordt uitgestoten en dus zeer milieuonvriendelijk is. De CO2 die hierin ligt opgeslagen zit er namelijk al gedurende zo’n lange tijd in dat er in praktische zin geen sprake meer is van een CO2-kringloop op deze aarde. In Nederland is ongeveer 90 procent van alle groene energie die wordt geproduceerd opgewekt door middel van biomassa.

samenom banner