Bodemwarmtewisselaar

De Bodemwarmtewisselaar nader verklaard

De aarde waarop we leven is ruim vier en een half miljard jaar oud. Bij het ontstaan van de aarde is veel energie vrijgekomen doordat bewegingsenergie in warmte werd omgezet. De gesteenten die zich in het midden van de aarde bevinden zijn echter geen goede geleiders van warmte waardoor de warmte opgeslagen blijft in de bodem.

overstappen banner

 

BodemwarmtewisselaarBodemwarmtewisselaar warmte

Vandaag de dag is het daarom heel goed mogelijk om gebruik te maken van de warmte die binnenin de aarde ligt opgeslagen en afkomstig is uit de tijd van onze aarde is ontstaan. Een van de manieren om de warmte uit de aarde te kunnen gebruiken is door middel van een zogenaamde bodemwarmtewisselaar.

Een bodemwarmtewisselaar is een warmtewisselaar die in de bodem warmte onttrekt aan het grondwater en dit afgeeft aan een warmtewisselaar om zo gebruikt te worden om een gebouw mee te verwarmen. Uiteraard is het ook mogelijk om een gebouw te koelen maar dan wordt er juist warmte van het gebouw aan via de warmtewisselaar aan het grondwater afgestaan.

 

Bodemwarmtewisselaar soorten

Er kunnen een tweetal bodemwarmtewisselaars worden onderscheiden namelijk: – Een horizontale bodemwarmtewisselaar die gebruikt wordt om op ondiepe plaatsen warmte aan de aarde te onttrekken of te infiltreren. – Een verticale bodemwarmtewisselaar die tot wel een diepte van meer dan honderd meter warmte en koude met de aarde uit kunnen wisselen.

Bodemwarmtewisselaars worden in de meeste gevallen nog erg kleinschalig toepast. Dit gebeurt met name in de woningbouw maar ook in de utiliteitsbouw. Om het gebruik van aardwarmte echter te stimuleren hebben diverse overheden subsidieregelingen en fiscale voordelen in het vooruitzicht gesteld voor iedereen die ervan gebruik wil gaan maken en zo het gebruik van conventioneel opgewekte energie wil gaan beperken.

samenom banner