Bomen kappen

In Nederland is het in sommige gevallen nodig dat men een kapvergunning heeft wanneer men een boom wil gaan kappen. Dit kan zelfs gelden voor bomen die op eigen terrein staan. Elke gemeente legt in een zogenaamde bomenverordening vast welke bomen men mag kappen zonder dat er een kapvergunning voor nodig is en voor welke soorten dit wel is vereist.

overstappen banner

Niet in elke gemeente gelden dus dezelfde regels als het gaat om het kappen van bomen. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten waar men geen kapvergunning hoeft aan te vragen wanneer het gaat om het kappen van fruitbomen of wanneer een boom dood is. Het is dan ook aan te raden informatie bij de gemeente in te winnen voordat men overgaat tot het kappen van een bepaalde boom of bomen.

Voor het aanvragen van de kapvergunning dient de eigenaar van de boom bij de gemeente waarin de boom zich bevindt een kapvergunning aan te vragen. Wanneer men dus een stuk land huurt en daar een boom wil kappen dan dient dus de verhuurder, en niet de huurder, de aanvraag voor de kapvergunning te regelen. Dit kan worden gedaan door bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente een verzoek in te dienen.

Indien de boom die men wil kappen zich buiten de bebouwde kom bevindt dan dient de eigenaar een kapvergunning aanvragen bij de Directie Natuurbehoud, bos, landschaps- en faunabeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als eis voor het inwilligen van het verzoek om een boom te kappen kan zowel de gemeente als het ministerie stellen dat men een nieuwe boom in de plaats van de gekapte boom dient te planten.

samenom banner