Brandstof verbruik

Brandstofverbruik wordt vaak als kenmerk genoemd van onder andere motorvoertuigen. Bij een voertuig wordt dan vaak gesproken over de hoeveel liter brandstof er nodig is om een bepaalde afstand af te kunnen leggen.

overstappen banner

De belangrijkste factoren die invloed uit kunnen oefenen op het brandstofverbruik zijn de rijstijl en de snelheid waarmee gereden wordt. Tevens dient men, om een juiste schatting te kunnen maken over het verbruik van een voertuig, gedurende langere tijd (zeker een aantal tankbeurten) de hoeveelheid verbruikte liters brandstof en de daarmee afgelegde kilometers registreren.

Door het verschil in stroomlijning en de toegepaste motortechniek kunnen er aanzienlijke verschillen ontstaan in het verbruik van brandstof binnen een bepaalde gewichts- of prijsklasse. Sinds het jaar 2001 zit er op elke nieuwe auto echter een zogenaamd energielabel. Hierop staat het brandstofverbruik aangegeven in vergelijking tot andere auto’s in dezelfde klasse als waar de auto toebehoord. Het verbruik wordt door het energielabel uitgedrukt in de letters A tot en met G. Hierbij geldt per klasse dat een auto met een A-;label het zuinigst omgaat met brandstof en G juist het minst zuinig hiermee is.

Dit wil dus niet direct zeggen dat een auto met een C-label ook altijd zuiniger is dan een auto die het D-label draagt. Bij de bepaling van het label kijkt men namelijk ook naar bijvoorbeeld de lengte van het voertuig.

In het jaar 2006 is er door de overheid een fiscale korting voor schone auto’s in het leven geroepen. Hiermee hoopt de overheid de energiebesparing te bevorderen en het broeikaseffect tegen te gaan. Autokopers kunnen bij aanschaf van een auto met een A of B-label een behoorlijke korting krijgen op de aanschafprijs.

samenom banner