Brandstof vliegtuig

Brandstof vliegtuigWelke Brandstof gebruikt een vliegtuig?

Wil je meer weten rondom brandstof vliegtuig? De brandstof die wordt gebruikt in de motor van een vliegtuig wordt kerosine genoemd. Een andere benaming voor deze brandstof is petroleum. Kerosine is stof die wordt verkregen bij de destillatie van aardolie. De brandstof behoort tot de middenfractie die volgt op de zogenaamde benzinefractie. De energetische waarde van deze brandstof is 43,1 MJ/kg. De waarde is dus vergelijkbaar met die van dieselolie.

overstappen banner

Het verkrijgen van kerosine gebeurt door zogenaamde fractionele destillatie (dus destillatie in delen) van aardolie. Dit gebeurt bij een temperatuur van 150 graden Celsius bij koolstofketens die een lengte hebben van C12 terwijl de koolstofketens bij een lengte van C15 een temperatuur van 275 graden Celsius nodig hebben om gedestilleerd te kunnen worden.

 

Brandstof vliegtuig is kerosine

Wanneer kerosine direct uit aardolie wordt gedestilleerd dan dient de olie eerst te worden behandeld in merox-eenheid dan wel in een hydrotreater om op die manier het zwavelgehalte te kunnen verlagen. Bovendien wordt ook de corrosiviteit van de kerosine omlaag te kunnen brengen.

 

Kraakinstallatie

Een andere manier om kerosine te kunnen verkrijgen is door middel van een kraakinstallatie. In een dergelijke installatie worden de grote moleculen van de aardolie omgevormd tot moleculen die een lager moleculair gewicht hebben. Men kan zo ook moleculen verkrijgen die betere verbrandingseigenschappen bezitten dan voor het kraken.

 

Nederlandse krijgsmacht

De Nederlandse krijgsmacht wil wellicht binnen afzienbare tijd de overstap maken van diesel naar kerosine. De reden hiervoor is dat kerosine zowel beter is voor het milieu (er wordt 60% minder roet uitgestoten dan bij het gebruik van diesel) maar ook op financieel is het gebruik van kerosine een stuk aantrekkelijker. De prijs van kerosine is niet alleen veel lager in vergelijking tot die van diesel maar ook heeft men er minder van nodig om een gelijk resultaat te behalen.

samenom banner