Brandstof

Met brandstof wordt een bron van energie bedoeld die kan dienen voor het leveren van warmte, licht of kinetische energie (bewegingsenergie). Veel van de brandstoffen die tegenwoordig worden gebruikt zijn van organische oorsprong zoals onder andere aardgas, aardolie, kolen, turf, hout of houtproducten, biomassa en biobrandstof.

overstappen banner

Anorganische brandstof

Maar men maakt ook gebruik van anorganische brandstoffen om in de behoefte aan energie te kunnen voorzien. Deze brandstoffen leveren energie door een reactie met zuurstof, ook wel oxidatie genoemd. Waterstofgas is een voorbeeld van een dergelijke anorganische brandstof. Verder kan men verschillende chemische verbindingen als brandstof gebruiken door deze in een galvanische cel elektrische energie te laten produceren.

Kernbrandstoffen

Een totaal andere vorm van brandstof zijn de zogenaamde kernbrandstoffen. Bij deze brandstoffen vindt de opwekking van energie niet plaats door een chemische reactie maar door een kernreactie. Stoffen die voor een kernreactie gebruikt kunnen worden zijn onder andere uranium en plutonium voor kernsplijting in een kernreactor en deuterium voor zogenaamde kernfusie.

Alternatieven

De laatste decennia zijn wetenschappers naarstig opzoek naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen die erg belastend zijn voor het milieu en bovendien erg schaars dreigen te worden binnen afzienbare tijd. Om energie op te kunnen wekken is men nu opzoek naar duurzame en schone brandstoffen en manieren om energie op te wekken. Het gebruik van biomassa en biobrandstoffen is daarom volop in ontwikkeling.

Verlichting

Van oudsher gebruikt de mens brandstof om zich te warmen, voedsel te kunnen bereiden maar ook om te zorgen voor verlichting. Tot voor kort gebruikte men alleen organische brandstoffen maar doordat de technologische ontwikkeling zijn daar de laatste eeuw ook de overige brandstoffen bijgekomen.

samenom banner