Brandstofpomp

Het deel van de verbrandingsmotor waarin de brandstof op, een van tevoren ingestelde druk, gebracht wordt zowel bij motoren met directe als indirecte inspuiting wordt een brandstofpomp genoemd. Men kan hierbij onderscheid maken tussen hogedrukbrandstofpompen en lagedrukbrandstofpompen. De lagedrukbrandstofpompen dienen om de brandstof uit de tank te pompen terwijl de hogedrukbrandstofpompen de injectoren de gewenste druk geeft en daardoor dicht bij de motor is gelegen.

overstappen banner

Een brandstofpomp kan worden gebruikt in allerlei soorten verbrandingsmotoren dus zowel motoren die op benzine, diesel als waterstof werken. Om te kunnen voorkomen dat er vuil uit de brandstof in de motor terecht zal komen zit er een brandstoffilter tussen de pomp en de motor. Verder is de pomp voorzie van een aan- en een afvoer inde vorm van een zuigklep en een persklep.

De brandstofpomp heeft dus als belangrijkste functie de toevoer van brandstof naar de brandstofkamer van de verbrandingsmotor. Hier zal de brandstof tot ontbranding worden gebracht waardoor de motor zal gaan werken. De verbranding wordt veroorzaakt door een zogenaamde bougie die een klein vonkje afgeeft waardoor het brandstofmengsel (samen met zuurstof) tot ontbranding komt.

Brandstofpompen worden echter niet alleen gebruikt om verbrandingsmotoren van voertuigen van brandstof te kunnen voorzien ook kan men deze pompen inzetten voor de brandstoftoevoer van bijvoorbeeld een centrale verwarmingsketel. Hier zorgt de brandstofpomp voor het transport van aardgas waardoor de verwarmingsketel in werking kan worden gezet en dus kan beginnen met de verwarming van het water dat in d leidingen en radiatoren terecht zal komen en zo voor de verwarming van een pand kan gaan zorgen.

samenom banner