Brandstofprijzen diesel

De prijzen van brandstoffen worden ongeveer drie keer per week door de oliemaatschappijen gewijzigd. Dit geldt dan niet alleen voor de benzineprijzen maar ook voor die van LPG en diesel. In de regel echter kan men stellen dat de prijs voor een liter diesel zo’n 30 tot zelfs wel 40 eurocent lager kan liggen dan die van benzine. In vergelijking tot LPG is diesel dan wel weer circa 30 eurocent duurder.
Er zijn echter twee soorten diesel te koop: de transparante diesel en de zogenaamde rode diesel. Deze rode diesel is bedoeld voor alle voertuigen die niet aan het verkeer op de weg of aan de pleziervaart op het water deelnemen zoals landbouwwerktuigen. Maar ook diesel die als brandstof voor huishoudelijk gebruik wordt verkocht is voorzien van deze rode kleurstof.
Het verschil tussen deze twee soorten diesel is niet enkel en alleen de kleur maar met name de prijs die men per liter moet betalen. De rode diesel is namelijk aanzienlijk goedkoper omdat daar minder accijns op wordt geheven door de overheid. Nu zou men als autobezitter kunnen besluiten om ook voortaan deze diesel te gaan gebruiken. Dit is echter verboden en wordt van tijd tot tijd gecontroleerd. Een dergelijke controle kan plaatsvinden aan de grens maar zeer zeker bij een periodieke keuring van de auto. Blijkt dat men niet de juiste diesel heeft gebruikt dan kan men hiervoor een forse boete verwachten die het voordeel al snel weer teniet zal doen.
De prijs voor de diesel die is bestemd voor het wegverkeer en de pleziervaart bestaat, net als de overige brandstoffen in Nederland, uit accijns en BTW. De overheid is dus de voornaamste partij als het gaat om de verlaging van de uiteindelijke dieselprijs.

overstappen banner
samenom banner