Brandstofprijzen Nederland

In vergelijking tot de andere Europese landen zijn de prijzen voor brandstof in ons land erg hoog. De reden hiervoor kan worden gezocht in de hoge accijns en BTW die de overheid heft over elke liter verkochte brandstof. In totaal verdwijnt er ongeveer tweederde van een literprijs in de schatkist van de staat. Hierbij komt ook nog eens het zogenaamde kwartje van Kok dat de prijs van een liter brandstof met zo’n 10 eurocent hoger maakt.

overstappen banner

Andere redenen die worden gegeven voor de hoger brandstofprijzen in ons land zijn de hoge transportkosten die aan de consument moeten worden doorberekend. Doordat de meeste tankstations namelijk relatief klein zijn dient men deze vaker te bevoorraden. Hiervoor moeten uiteraard dan ook extra kosten worden gemaakt.

Een andere oorzaak van de hoge brandstofprijzen is de mate van concurrentie tussen de verschillende oliemaatschappijen die in ons land operatief zijn. Hoewel er niet is aangetoond dat ze onderlinge prijsafspraken hebben gemaakt verschillen hun prijzen voor brandstoffen nauwelijks van elkaar. Op die manier kan men echter de prijs wel kunstmatig hoog houden.

In het land ziet wel enig verschil tussen de tankstations die zijn gesitueerd langs drukke snelwegen en pompen in de bebouwde kom. Langs een snelweg betaald men doorgaans meer voor een liter brandstof dan wanneer men deze even verlaat om in een stad of dorp de tank vol te gooien. Verder zal men meer moeten betalen voor een liter brandstof bij een bemand tankstation dan wanneer men tankt bij een tankstation dat zonder personeel maar met een betaalautomaat en zelfservice werkt. Hier kan men immers besparen op personeelskosten wat de brandstofprijs enigszins kan verlagen.

samenom banner