Brandstofprijzen

Nederland is het land dat de hoogste belastingdruk op brandstof heeft ter wereld. Zo bestaat bijvoorbeeld tweederde van de prijs van 1 liter Euro95 uit accijns, wettelijke heffing en BTW. Het resterende deel van de literprijs wordt voor het grootste deel bepaald door de prijs van ruwe olie. Deze ruwe olieprijs hangt onder andere af van de omvang van de productie, de koers van de dollar, diverse wereldgebeurtenissen en de weersomstandigheden.

overstappen banner

Dit verklaart waarom de prijzen van brandstof van het ene op het andere moment kunnen wijzigen. Bovendien bevinden zich de meeste voorraden aardolie zich in landen waar een politiek onstabiele situatie heerst. Op het moment dat er op het politieke vlak problemen ontstaan heeft dit vaak ook direct gevolgen voor de olieprijs en dus eveneens voor de overige brandstofprijzen.

De consumenten die brandstof tanken aan de pomp zullen de prijsverandering het eerst merken maar ook de transportsector zal de gevolgen van de olieprijs direct voelen. Maar ook energiebedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken om energie mee op te wekken zullen de prijsveranderingen (en dan met name de prijsstijgingen) door gaan berekenen aan hun klanten.

De laatste jaren zijn de brandstofprijzen steeds hoger geworden. Dit heeft niet alleen maar te maken met de stijging van de prijs voor ruwe olie maar ook door de extra heffingen die de overheid heeft gezet op de vervuilende brandstoffen. Dit om het gebruik ervan terug proberen te dringen om op die manier het milieu te kunnen sparen. Men gaat hierbij uit van het principe: de vervuiler betaald. Door de fossiele brandstoffen te verbranden komt er immers CO2 in de lucht terecht waardoor de aarde steeds warmer zal worden.

samenom banner