Butaan propaan

Als brandstof worden er in veel huishoudens gas gebruikt. Het betreft hier dan vaan butaan— en/of propaangas dat wordt gebruikt om op te koen of de woning danwel het water mee te verwarmen. Beide gassen zijn wanneer ze onder druk worden gehouden vloeibaar terwijl ze veranderen in een gas op het moment dat de druk afneemt. Afhankelijk van de temperatuur zullen de gassen een zogenaamde dampdruk opbouwen in een gesloten ruimte zoals bijvoorbeeld een gasfles of een bulktank.

overstappen banner

Doordat beide gassen dodelijk zijn wanneer men er voldoende van inademt wordt er een geurstof aan toegevoegd. Zowel butaan als propaan is zwaarder dan lucht dit wil zeggen dat ze altijd het laagste punt opzoeken en dus langs de vloer blijven hangen. Bovendien zijn beide gassen erg brandbaar. Wanneer er namelijk 2 procent butaan of propaan in de lucht aanwezig is kan dit al ontbranden.

De dampspanning van beide gassen is verschillend bij een gelijke temperatuur. Zo zal propaan bij een temperatuur van nul graden Celsius nog een druk van 4 bar leveren terwijl dit bij butaan 0 bar zal zijn. Om voldoende druk te kunnen behouden worden de beide gassen daarom vaak gemengd. Zolang er nog vloeibaar gas in de fles of tank aanwezig is, ook al is dit maar één druppel, dan zal de druk gelijk zijn aan die van een volle fles mits de temperatuur niet wordt veranderd.

Het is belangrijk dat er bij de verbranding van zowel propaan als butaan voldoende zuurstof aanwezig is. Is dit namelijk niet het geval dan zullen de componenten waaruit de gassen zijn opgebouwd zich niet volledig aan het zuurstof kunnen binden en koolmonoxide (CO) vormen. Dit is een kleur- en reukloos gas dat al bij 0,05 procent in de lucht dodelijk is.

samenom banner