Chemische energie

Met chemische energie bedoeld men de totale energie-inhoud van een bepaalde stof.  Maar wat is chemische energie nou eigenlijk? Deze energie zit opgeslagen in een molecuul en wel in de bindingen tussen de atomen en de elektronen in de atomen. Het is mogelijk dat elektronen zich op een bepaalde afstand van de kern bevinden.

overstappen banner

De werking van chemische energie

Wanneer een elektron zich het dichtst bij de atoomkern bevindt wordt dit de grondtoestand genoemd. Alle overige toestanden waarin de elektronen zich bevinden worden aangeslagen genoemd. De afstand van de elektronen tot de atoomkern heeft invloed op de potentiële energie welke in de stof is opgeslagen. Hoe groter de afstand hoe groter ook de hoeveelheid opgeslagen energie is.
Tijdens een chemische reactie kan de chemische energie die is opgeslagen vrij komen. Bij zo’n reactie worden chemische bindingen in de uitgangsstoffen verbroken. Dit kost energie en er worden nieuwe atoombindingen gevormd wat weer energie oplevert. Wanneer aan het einde van de chemische reactie meer energie vrijkomt dan er verbruikt is dan is er chemische energie beschikbaar gekomen. Meestal is dit in de vorm van warmte maar kan ook bestaan uit lichtenergie (bijvoorbeeld bij chemoluminescentie} of elektrische energie )zoals in een batterij).

Hout

Uit een stuk hout kan men chemische energie winnen door het te verbranden. Op het moment dat een stuk hout wordt verbrand vindt er een omzetting van energie plaats namelijk chemische energie, die is opgeslagen in het hout, naar thermische energie (warmte).

Batterij

In een batterij reageren verschillende chemische bindingen, waarin chemische energie opgeslagen ligt, waardoor er elektronen vrij zullen komen. De stroom van deze elektronen bevat elektrische energie. Deze kan vervolgens worden gebruikt als energiebron voorelektrische apparaten.

samenom banner