CV-ketel bijvullen

Voordat men begint met het bijvullen van de verwarmingsinstallatie dient men allereerst de kamerthermostaat van het systeem op de laagste stand of uit te zetten. Daarna moet, vanwege de veiligheid, de stekker van de installatie uit het stopcontact worden gehaald.

overstappen banner

Nu kan men de vulslang aansluiten op bijvoorbeeld de kraan die bij de wasmachine hoort. Men kan de slang gaan vullen met water waarbij men ervoor moet zorgen dat er geen lucht in de slang achterblijft. Pas dan kan de slang worden aangesloten op de vulkraan van de CV-ketel. Door de waterkraan linksom te draaien kan deze nu volledig worden geopend en zal het water via de vulslang naar de CV-ketel kunnen lopen. Door de vulkraan van de CV-ketel eveneens een kwartslag naar links te draaien gaat deze ook open.

Men dient de CV-installatie te vullen totdat er een druk van anderhalf tot twee bar is bereikt. Op het moment dat de juiste druk is bereikt draait men de vulkraan dicht door deze een kwartslag rechtsom te draaien. Eveneens kan de kraan van de wasmachine dicht worden gedaan door deze ook naar rechts te draaien.

Wanneer beide kranen goed zijn gesloten kan men de vulslang van zowel de CV-ketel als de kraan loskoppelen. De verwarmingsinstallatie kan vervolgens weer op het lichtnet worden aangesloten en kamerthermostaat kan eveneens op de gewenste stand worden gezet. Men kan nu met het ontluchten van alle radiatoren van het systeem gaan beginnen.

Hierbij werkt men van radiator naar radiator. Allereerst draait men de radiatorknop rechtsom zodat deze volledig gesloten wordt. Met een speciale ontluchtingssleutel wordt het ontluchtingsventiel linksom volledig open gedraaid. Op het moment dat er geen lucht, maar alleen nog water uitkomt, draait men het ventiel weer rechtsom, dus dicht. Hierna mag de radiatorkraan weer worden geopend.

samenom banner