CV-ketel plaatsen

Het plaatsen van een CV-ketel is geen klus voor de doorsnee doe het zelver. Men kan dan ook beter een erkend installateur in de arm nemen om een dergelijke installatie te verrichten. Bovendien eisen een aantal verzekeraars dat het plaatsen van een CV0ketel gebeurt door een erkend installateur omdat zo ongelukken kunnen worden volkomen.

overstappen banner

Een andere reden waarom men niet altijd zelf de installatie mag uitvoeren is vanwege de garantie. Deze kan namelijk door zelf de CV-ketel te plaatsen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Met name wanneer men niet heeft voldaan aan de eisen die gesteld zijn aan het installeren van een CV-ketel. Voordat men dus aan het plaatsen van een CV-ketel gaat beginnen dient men zich ervan te vergewissen dat men over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikt om deze klus op een juiste manier uit te kunnen voeren.

Wil men toch zelf de CV-ketel gaan plaatsen dan doet men er altijd goed aan advies in te winnen bij een ervaren installateur. Deze kan vaak nuttige tips en adviezen geven zodat het plaatsen op de juiste manier zal gebeuren en men minder kans heeft op defecten of ongelukken tijdens of na de installatie.

Verder kan een erkend installateur aangeven welke materialen men het beste kan gaan gebruiken in een bepaalde individuele situatie. Elke situatie is immers anders en het is daarom niet mogelijk om een algemene lijst van benodigde producten te geven. In een aantal gevallen kan men zelfs materialen hergebruiken van de huidige CV-installatie zodat men op kosten kan besparen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de dakdoorvoer en/of het expansievat.

samenom banner