Daluren

Het energieverbruik in Nederland is niet op alle momenten van de dag gelijk. Het is zelfs zo er verschillen in het energieverbruik van de verschuillende dagen van de week zitten. Men spreekt daarom vaak van dal- en piekuren. Piekuren zijn momenten waarop de vraag naar energie erg hoog is en dus veel mensen tegelijk energie willen afnemen. Daluren daarentegen zijn de momenten waarop het qua energieverbruik aanzienlijk rustiger is en er een veel kleinere vraag is naar energie.

overstappen banner

Voor de energieleverancier is het prettiger om de energie gelijkmatig aan te kunnen bieden zodat het energienet de vraag gemakkelijk kan verwerken. Om ervoor te zorgen dat de dal- en piekuren wat meer naar elkaar toegroeien hebben ze daarom de zogenaamde daluren van een gunstiger tarief vioorzien voor diegene die hiervoor een hoger vastrecht wil betalen.

Dit wil zeggen dat men in eerste instantie meer betaald om aangesloten te wordn op het energienet maar daarna wel in bepaalde periodes tegen een voordeliger tarief energie mag afnemen. Gebruikt men voldoende goedkopere energie in de daluren dan is dit hogere vastrecht echter al snel terug te verdienen.

Onder daluren worden in de meeste gevallen de uren bedoeld gedurende de nacht wanneer er veel mensen in hun bed liggen en er dus weinig energievraag is door apparaten die aanstaan. Het weekend behoort in sommige gevallen ook tot de daluren omdat ook dan minder energie wordt gevraagd omdat er veel bedrijven gesloten zijn.

De tarieven die voor het energiegebruik in daluren wordt gerekend zijn met name interessant van iedereen die regelmatig apparaten gebruikt die veel energie gebruiken zoals wasmachines, wasdrogers en dergelijke.

samenom banner