Dieselpomp afstellen

Het afstellen van een dieselpomp is absoluut geen karwei voor iemand die hier geen kaas van heeft gegeten. Twijfelt men aan de eigen technische kennis en/of de beschikking over de benodigde vaardigheden en gereedschappen dan is het aan te raden deze klus door een deskundig autotechnicus uit te laten voeren.

overstappen banner

Door de afstelling van de dieselpomp te veranderen kan men het verbruik van diesel veranderen. Doordat dit niet altijd het gewenste resultaat geeft, wanneer men hier niet bekwaam voor is, kan dit een heleboel extra brandstof verspilling opleveren. In een ander geval kan er zelfs verlies van vermogen optreden. De pomp is in een dergelijk geval te zuinig afgesteld waardoor de motor onvoldoende brandstof krijgt en dus een mindere prestatie kan leveren.

Wanneer men een dieselpomp niet op de juiste manier weet af te stellen kan dit een heleboel brandstof extra gaan kosten wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu maar zeer zeker voor de portemonnee van de bezitter van de dieselmotor. Diesel is immers gemaakt uit aardolie en produceert bij verbranding onder andere roet en het schadelijke broeikasgas CO2.

Dit is ook de belangrijkste reden waarom een dieselmotor tijdens de periodieke keuring wordt gecontroleerd en indien nodig op de juiste manier moet worden afgesteld. Door het afstellen van de dieselpomp over te laten aan een deskundige op dit gebied loopt men bovendien het minste risico op slijtage en defecten aan de dieselmotor.

Hoewel er op diverse fora op het internet en in verschillende autobladen van tijd tot tijd wordt uitgelegd hoe men zelf de dieselpomp in zou kunnen stellen is dit voor een leek niet aan te raden.

samenom banner