Dieselprijs

Diesel is een product dat wordt gewonnen uit aardolie. Dit is dan ook de reden waarom diesel als een fossiele brandstof kan worden beschouwd. De brandstof is vernoemd naar de uitvinder van de zogenaamde dieselmotor Rudolf Diesel.

overstappen banner

De prijs die men voor een liter diesel moet betalen hangt, door de verbondenheid met aardolie, met name af van de prijs die voor een vat ruwe olie moet worden afgerekend op de wereldmarkt. In vergelijking met de prijs van een liter benzine is diesel toch nog een stuk voordeliger. Dit verschil kan worden teruggevoerd naar de raffinage van de ruwe aardolie. Diesel kan eenvoudiger worden gewonnen terwijl er voor de productie van benzine meer stappen moeten worden gevolgd. Het productieproces van diesel brengt daardoor dus minder kosten met zich mee.

Maar niet alleen de kosten voor de oliewinning en de raffinage van deze olie bepalen de prijs van de diesel ook de heffingen en belastingen die de overheid op de kale dieselprijs legt is voor een groot deel een bepalende factor aangaande de dieselprijs. Net als bij de overige brandstoffen heeft de overheid namelijk het grootste deel van de literprijs bepaald door het heffen van accijns en BTW. Dit kan wel zo’n tweederde van de uiteindelijke prijs gaan bepalen.

Een andere factor die bepalend is voor de dieselprijs is de vraag naar deze brandstof. De eis de laatste decennia aanzienlijk toegenomen door de groei in, met name, de transportsector. Hierdoor komt er echter ook meer CO2 en roet in de lucht terecht waardoor de overheid over is gegaan tot het extra belasten van deze brandstof. Dit heeft ertoe geleid dat diesel vandaag de dag, weliswaar goedkoper is dan benzine, maar wel steeds duurder is geworden.

samenom banner