Draadloze thermostaat

Een draadloze thermostaat werkt, min of meer, op een gelijke manier als een thermostaat die wel door middel van een kabeltje is aangesloten op de centrale verwarmingsinstallatie. Het enige verschil is dat een draadloze thermostaat een signaaltje stuurt naar een ontvanger in de centrale verwarmingsketel wanneer de temperatuur in de ruimte waarin de thermostaat is geplaatst niet meer gelijk is aan de ingestelde temperatuur.

overstappen banner

De ketel dient namelijk af te slaan wanneer de gewenste temperatuur is bereikt maar weer aan te slaan als het te koud dreigt te worden in de ruimte waarin de thermostaat zich bevindt.

Er zijn een flink aantal verschillende draadloze thermostaten in de handel die elk op ongeveer dezelfde manier te werk gaan. Echter een aantal kan ook op de radiatoren worden geplaatst waardoor men deze afzonderlijk kan regelen. De zender die het signaal naar de ketel van de centrale verwarmingssysteem moet sturen kan soms daarom dan ook meer dan één signaal ontvangen.

Om te voorkomen dat men de installatie van de buren zou kunnen beïnvloeden met een draadloze thermostaat is er bij de meeste exemplaren een soort beveiliging aangebracht in de vorm van een code. Deze dient men van tevoren in te geven zodat de ontvanger alleen gegevens van deze thermostaat zal gebruiken om de ketel mee aan te sturen.

Uiteraard zal het bereik van een draadloze thermostaat niet oneindig zijn maar worden begrenst op een aantal meters. Dit betekent dat men binnen een straal van dit aantal meters een ontvanger en één of meerdere zenders kan plaatsen. Zou men een zender buiten deze straal plaatsen dan zou het signaal de ontvanger niet bereiken en de ketel van de centrale verarming niet worden aangestuurd.

samenom banner