Drinkwater

Levensbehoefte Drinkwater

Drinkwater is één van de eerste levensbehoeften. Het normale leidingwater is in Nederland van een betere kwaliteit dan het flessenwater. Gemiddeld verbruiken we ongeveer 135 liter drinkwater per persoon per dag aan heel wat andere dingen dan het lessen van de dorst. Ook al is Nederland een waterland, verspilling van drinkwater kan op den duur leiden tot een tekort aan zuiver drinkwater, bovendien is het slecht voor het milieu om teveel water te winnen. Ongeveer zestig procent van het drinkwater wordt gecreëerd door het zuiveren van grondwater, veertig procent is afkomstig van oppervlaktewater.

overstappen banner

 

DrinkwaterDrinkwater reiniging

Door dagelijkse controles bij alle processen van de waterzuivering, het leidingnet en steekproeven uit de kraan is de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd. De norm voor zuiver drinkwater is hoog en bij de minste aanwijzing dat de norm wordt bedreigd worden extra zuiveringen gedaan of de inlaat of bron afgesloten. Het drinkwater heeft een apart leidingtransport, als men om milieuvriendelijke redenen regenwater gaat gebruiken om het toilet door te spoelen dan is een ander waterleidingsysteem hiervoor een vereiste.

 

Drinkwater en wettelijke normen

In Nederland liggen de hoogten van natuurlijke stoffen die per liter in het drinkwater mogen zitten wettelijk vast. Chloor in het drinkwater wordt in Nederland al lang niet meer gedaan. Alleen als er een zuivering van de leiding door besmetting nodig is wordt chloordioxide gebruikt. Ook wordt er geen extra fluor toegevoegd aan het drinkwater omdat deze al van nature in kleine hoeveelheden in het water zit maar ook in voedingsmiddelen. Bovendien wordt aan de tandpasta fluor toegevoegd en teveel fluor is schadelijk voor de gezondheid.

samenom banner