Eigen windmolen

In tijden waarin de energieprijzen alsmaar blijven stijgen gaan steeds meer mensen op zoek naar een alternatieve manier om in hun energiebehoefte te kunnen voldoen. Zelf stroom opwekken wordt steeds vaker als oplossing gezien. Meestal wordt er dan gekozen voor een manier die duurzaam is zoals zonne-energie of windenergie.

overstappen banner

Voor deze laatste energiesoort heeft men een windmolen nodig die de kracht van de wind omzet in elektriciteit. Er zijn een groot aantal verschillende soorten kleine windmolens op de markt gebracht. Er zijn staande varianten die men op het dak, het balkon of in de tuin kan plaatsen maar ook hangende windmolens die men bijvoorbeeld aan de gevel van een gebouw kan bevestigen.

Men kan echter niet zomaar een windmolen aanschaffen en deze gaan plaatsen waar men wil. In veel gemeenten is hiervoor namelijk een vergunning nodig en zal dus moeten worden bekeken of de plaatsing van een eigen windmolen wel in het plaatselijke bestemmingsplan past. Is dit niet het geval dan dient men het plan te laten varen omdat de gemeenten vrij zijn in hun besluitvorming omtrent windenergie.

Mag men een windmolen plaatsen dan heeft men, naast de mogelijkheid om er één te kopen, ook de mogelijkheid om er zelf één te bouwen. Hiervoor is echter wel de nodige kennis en vaardigheid nodig en dient men te beschikken over het juiste gereedschap.

Door een eigen windmolen te plaatsen voorziet men niet alleen in de eigen energiebehoefte maar ontziet ook het milieu en het klimaat. De conventionele energiecentrale zal dan immers minder energie hoeven te produceren waardoor er minder uitstoot is van schadelijke broeikasgassen zoals CO2. Maar ook financieel zal het na verloop van tijd voordeel opleveren en zal men, na de investering te hebben terugverdiend, minder of geen kosten meer hebben voor de energievoorziening.

samenom banner