Elektrische radiatoren

Een elektrische radiator is gevuld met olie en is voorzien van een verwarmingselement met een ingebouwde thermostaat. Gewone decorradiatoren, die normaal gesproken worden toegepast in centrale verwarmingsinstallaties zijn eenvoudig om te bouwen tot een elektrische radiator door deze met olie te vullen en met een verwarmingselement uit te voeren.
Elektrische radiatoren zijn relatief duur in gebruik maar juist goedkoop qua installatie. Dit maakt deze radiatoren met name geschikt voor het gebruik als tijdelijk oplossing en voor situaties waarbij men de radiator slechts voor een beperkt deel van de tijd zal worden ingezet zoals bijvoorbeeld in een gebouw van een (sport)club) dat enkel in het weekeinde gebruikt wordt.
Een andere reden waarom men elektrische radiatoren gaat gebruiken zijn de alsmaar schaarser wordende fossiele brandstoffen. De prijzen van deze brandstoffen worden hierdoor steeds duurder en bovendien is het gebruik ervan erg onvriendelijk voor het milieu omdat er veel CO2 wordt uitgestoten bij de verbrandingsprocessen.
De werking van een elektrische radiator is vrijwel gelijk aan die van een radiator die tot een centraal verwarmingssysteem behoort. Het enige verschil is het medium waarmee de radiator is gevuld. Een radiator van een centrale verwarmingsinstallatie is namelijk gevuld met water in plaats van olie zoals bij een elektrische radiator het geval is.
Elektrische radiatoren zijn zowel als losse exemplaren verkrijgbaar maar ook als vast- of inbouw model. Het is zelfs mogelijk om elektrische vloerverwarming te gebruiken. Zeker in combinatie met een systeem om groene elektriciteit mee op te wekken zoals bijvoorbeeld zonne- of windenergie kan dit een heel positieve bijdrage leveren aan het milieu.

overstappen banner
samenom banner

Een reactie

  1. Piedro