Elektrische verwarming

Om stroom te gebruiken om een ruimte mee te kunnen (bij)verwarmen zullen er gloeidraden worden verwarmd door het toevoeren van elektriciteit waardoor deze gaan gloeien en tevens warmte afgeven aan de lucht er omheen. In de verwarming bevindt zich namelijk een elektrische weerstand waardoor de elektrische stroom zal worden gestuurd.

overstappen banner

Als voordeel van een elektrische verwarming wordt vaak aangevoerd dat men een dergelijke verwarming overal kan plaatsen waar men dit wil. De enige vereiste is de aanwezigheid van een stopcontact waar men elektriciteit kan aftappen. Verder is men niet gebonden aan leidingen die warm water aan- of afvoeren of van rookkanalen die ervoor moeten zorgen dat verbrandingsgassen worden afgevoerd naar buiten.

Nadeel van een elektrische verwarming is echter dat er veel stroom nodig is om een dergelijk apparaat te laten werken. Het stroomverbruik is vaak dermate hoog dat het een ware aanslag pleegt op de energierekening. Maar naast nadelig voor de portemonnee is het gebruik van elektriciteit vaak ook niet milieuvriendelijk te noemen. In de meeste elektriciteitscentrale wordt namelijk nog steeds gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld kolen, aardgas of aardolie, om stroom mee op te kunnen wekken.

Een ander nadeel van de verwarming met behulp van elektriciteit is dat deze niet geschikt is om een hele woning mee te kunnen verwarmen. Het ver- of bijwarmen van een enkele ruimte is vaak wel mogelijk maar wanneer men meerdere ruimtes op deze wijze wil verwarmen heeft men ook meerdere verwarmingstoestellen nodig. Door het hoge stroomverbruik kan dit soms leiden tot problemen in de meterkast en kunnen de aanwezige stoppen zelfs doorslaan bij het inzetten van meer dan één elektrische verwarming.

samenom banner