Energie berekening

Energie berekening uitvoeren

Hoe kan ik een energie berekening uitvoeren? Op het internet staan diverse websites waarop de bezoekers op een eenvoudige manier kunnen berekenen wat het verbruik van energie is in hun individuele situatie. Men dient hiervoor een aantal gevraagde gegevens in te geven waarna er een globale schatting van het energieverbruik op het beeldscherm verschijnt. Zo dient men bijvoorbeeld het aantal verbruikte KWh (kilowattuur) elektriciteit op jaarbasis in te vullen evenals de hoeveelheid gas (in kubieke meters, m3) er in dezelfde periode is gebruikt.

overstappen banner

 

Energie berekeningAccurate Energie berekening

Deze berekeningen zijn echter niet helemaal accuraat omdat er geen rekening wordt gehouden met een aanat individuele omstandigheden zoals onder andere de mate waarin een woning is geïsoleerd, hoe vaak er bepaalde energieverbruikende apparaten worden gebruiken en hoelang ze dan aanstaan.

Wil men exact weten wat een bepaald elektrisch apparaat aan energie gebruikt dan kan men een zogenaamde energiemeter in het stopcontact aanbrengen en daarin de stekker van het betreffende apparaat steken. De meter zal dan het verbruik aangeven van het apparaat in kWh. Heeft men dit bij alle apparaten onderzocht en de uitkomsten bij elkaar opgeteld dan kan men de uitkomst vermenigvuldigen met de prijs die voor 1 kWh wordt gerekend door het energiebedrijf.

 

Energie jaarafrekening

Toch heeft men dan nog steeds niet een exact bedrag dat men op de jaarafrekening kan verwachten. Er komen immers nog belastingen, heffingen en het zogenaamde vastrecht bij. De gedane berekening blijft altijd een schatting omdat tussentijdse wijzigingen in de energietarieven kunnen optreden die de uiteindelijke eindafrekening kunnen beïnvloeden.

Wanneer men het gasverbruik wil berekenen gaat men, min of meer, op dezelfde wijze te werk maar dient dan ook nog rekening te houden met de calorische waarde van het geleverde gas. Dit maakt het maken van een exacte berekening nog ingewikkelder.

samenom banner