Energie bronnen

De meest bekende energiebron is wellicht wel de zon. Al zolang de mens bestaat verwarmt de zon de aarde en dus ook de mens. Vandaag de dag laten mensen zich nog steeds graag verwarmen door een heerlijke lentezon maar is het tevens mogelijk om energie op te wekken door de zonnewarmte en het zonlicht op te vangen en deze om te zetten in bijvoorbeeld elektriciteit.

overstappen banner

Ook de wind kan prima dienst doen als energiebron. Door de wieken van een windmolen of een –turbine te laten draaien kan men eveneens elektriciteit opwekken. Water is, net als de wind, prima in staat om energie op te wekken door de beweging van bijvoorbeeld een stromende rivier om te zetten tot elektriciteit.

Natuurlijk is het ook mogelijk om door verbranding van onder andere hout of fossiele brandstoffen warmte en zelfs elektriciteit op te wekken. In energiecentrale wordt zo water verwarmd waardoor er waterdamp ontstaat die door middel van een turbine en een generator elektriciteit (en warmte) kunnen leveren aan consumenten.

In de kern van de aarde is het eveneens warm. Door deze warmte te gebruiken bij het verwarmen van water kan men een soortgelijk proces in gang zetten en eveneens elektriciteit opwekken. Dit wordt het gebruik van aardwarmte genoemd.
Een andere energiebron is kernenergie waarbij energie wordt opgewekt door het verrijken van uranium. Hierbij komen grote hoeveelheden energie (en dan met name warmte) vrij die weer kunnen worden gebruikt om stroom mee op te wekken. Deze vorm van energie opwekking si echter zeer omstreden omdat het proces niet geheel ongevaarlijk is en er bovendien hoogradioactief afval overblijft naar de kernreacties.

samenom banner