Energie centrale

Wat doet een Energie centrale precies?

De belangrijkste functie van een energie centrale is het opwekken van energie. Het opwekken van de energie kan gebeuren door gebruik te maken van verschillende energiebronnen zoals fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld aardolie, aardgas en kolen) maar door middel van de zon, de kracht van het water en de wind. Een energiecentrale kan men onderverdelen in een elektriciteitscentrale en een warmtekrachtcentrale.

overstappen banner

 

Energie centraleWerking van een elektriciteitscentrale

– Een elektriciteitscentrale: dit is een centrale productielocatie voor het opwekken van elektriciteit.. Het grootste deel van deze centrales wekken energie op door water in een stoomketel op te warmen door het verbranden van (fossiele)brandstoffen.. Het water wordt dan omgevormd in waterdamp die onder een hoge druk door een turbine wordt geperst. De turbine zal hierdoor gaan draaien en zo een generator in gang zetten die de uiteindelijke elektriciteit zal produceren. Tevens de warmte ook worden verkregen uit bepaalde kernreacties. Bij het opwekken van elektriciteit komt veel warmte vrij die niet in alle gevallen volledig benut wordt. In een aantal gevallen wordt deze warmte met behulp van grote koeltorens afgevoerd en dus niet gebruikt.

 

Werking van een warmtekrachtcentrale

– Een warmtekrachtcentrale is in de regel een opwekker van elektriciteit, waarbij de restwaarde, in plaats van te worden afgevoerd, eveneens zal worden gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een verbrandingsmotor een generator aan te laten drijven en zo de restwarmte in het koelwater en de uitlaatgassen te gebruiken om een object (zoals onder andere een woning of een kas) mee te verwarmen.

 

Werking van een warmtekrachtcentrale

Een warmtekrachtcentrale heeft dikwijls een wat lager rendement omdat de energie niet alleen als elektriciteit maar ook als warmte wordt toegepast. Deze warmte kan dan bijvoorbeeld voor stadsverwarming of bij een industrieel proces worden ingezet. Voordeel hiervan is dat er relatief weinig energie verloren zal gaan.

samenom banner