Energie leverancier

In Nederland is de consument vrij om te beslissen van welke energie leverancier men een product betrekt. Het is zelfs mogelijk om gas bij een totaal andere leverancier af te nemen dan waarbij men elektriciteit inkoopt. Wel zal de energie via het netwerk van één en dezelfde netbeheerder worden getransporteerd.

overstappen banner

Wil men overstappen van de ene leverancier naar de andere dan is men daar uiteraard vrij in en zijn er geen kosten aan verbonden. Verder mag men zo vaak overstappen als men zelf wil. Natuurlijk dient men zich wel te houden aan de afspraken die in een contract met de huidige leverancier zijn opgenomen.

Het overstappen zelf is heel eenvoudig. Men dient zich slecht aan te melden bij een nieuwe energieleverancier. Vervolgens heeft men er geen omkijken meer naar omdat de nieuwe energieleverancier de verdere procedure voor de nieuwe klant regelt. Wanneer men als klant vragen heeft dan dient men zich na aanmelding bij de nieuwe leverancier zich tot dit bedrijf te wenden.

De leverancier van energie die net een nieuwe klant heeft verwelkomd zal de aanvraag melden bij de netbeheerder. Deze netbeheerder zal de aanvraag voor de overstap controleren en alle partijen die bij de overstap betrokken zijn op de hoogte brengen door onder andere de meterstanden door te geven. Verder zal de netbeheerder de gegevens veranderen in de aansluitingadministratie.

Tijdens en na de overstap naar een nieuwe energie leverancier zal men gewoon energie blijven ontvangen op de manier zoals men dat voorheen gewend was. Hoewel er veel leveranciers van energie zijn bijgekomen maakt dit echter geen verschil met de levering van het product.

samenom banner