Energie leveren

Om energie te mogen leveren hebben de energiebedrijven bepaalde vergunningen nodig van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en daarvoor dienen ze zich aan bepaalde regels te houden. Bedrijven met een vergunning kan men vinden in het Registerelektriciteit of het Register gas.

overstappen banner

Een der gelijke vergunning wordt pas verstrekt op het moment dat een energiebedrijf voldoet aan de volgende eisen: – Er is een goede administratie aanwezig. – Er is geen sprake van een faillissement. – Voor het bedrijf is geen uitstel van betaling aangevraagd. – Het bedrijf kan een duidelijke offerte geven of een contract aanbieden waarin alle voorwaarden en tarieven worden genoemd. – De betalingsregeling is niet alleen duidelijk maar zeker ook redelijk – Het opzeggen en ontbinden van het contract kan eveneens op een duidelijke en redelijke manier gebeuren. – Er is sprake van een correcte klachtenafhandeling. – Het bedrijf heeft programmaverantwoordelijkheid. Met andere woorden: het bedrijf laat één dag van tevoren aan de netwerkbeheerder weten wat het te verwachten verbruik van de volgende dag is. Op deze manier kan een stroomstoring voorkomen worden.

In elke regio is één netwerkbeheerder aanwezig die verantwoordelijk is voor het aanleggen van de energienetten en het transporteren van de energie. Verder regelt de netwerkbeheerder de registraties op het netwerk en verzorgt ook de aansluiting hierop. Het is voor consument dan ook niet mogelijk om te wisselen van netwerkbeheerder.
Een energiebedrijf daarentegen levert de energie aan de consumenten. Door dit bedrijf wordt de energie ingekocht direct bij de producenten of bij een tussenhandelaar. Het is voor consumenten mogelijk om een energiebedrijf naar keuze te kiezen. De enige voorwaarden hiervoor is, is dat het bedrijf een vergunning van de Nederlandse Mededingingsautoriteit in zijn bezit heeft en voldoet aan de voorwaarden die hieraan zijn verbonden.

samenom banner