Energie milieu

Welke nadelen kent Energie milieu?

Het opwekken van energie en het milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste manieren waarop energie wordt opgewekt vinden hun brandstoffen of kracht immers in de natuur. Men kan hierbij denken aan de fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen, maar ook aan (brand)hout. Verder kunnen de zon, de wind, het water en natuurlijk de aarde zelf als energiebron dienen.
Het feit dat de meeste stoffen om energie op te wekken natuurlijk zijn wil echter nog niet zeggen dat ze ook een positief effect hebben op het milieu. De verbranding van fossiele brandstoffen levert immers een heleboel schadelijke broeikasgassen op waaronder het welbekende en zelfs beruchte CO2 (kooldioxide) dat mede ertoe bijdraagt dat er een broeikaseffect is ontstaan en dat de aarde steeds warmer wordt.

overstappen banner

 

Energie milieuCO2-neutraal

De verbranding van hout als energiebron daarentegen kan als CO2-neutraal worden gezien omdat het hout (toen dit nog een boom was) CO2 uit de lucht opnam. De hoeveelheid CO2 die ontstaat bij de verbranding is hier nagenoeg gelijk aan.

 

Gunstiger voor het milieu

Voor het milieu is het echter het beste om gebruik te maken van schone en duurzame energie zoals wind, water, zon een aardwarmte. Hierbij komen niet alleen geen schadelijke afvalstoffen vrij maar ze zijn bovendien ook onuitputtelijk. Brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen raken steeds verder op en dreigen binnen korte tijd zelfs schaars te worden.

 

Energie milieu kernenergie

Een alternatieve vorm van energie die geen gebruik maakt van de fossiele brandstoffen en dus geen CO2-uitstoot kent is kernenergie. Hier staat echter wel tegenover dat er uranium voor gebruikt wordt dat op een gegeven moment ook op zal zijn en bovendien hoogradioactief wordt nadat het is gebruikt om energie mee op te wekken.

samenom banner