Energie opwekken

Hoe kan ik Energie opwekken?

Energie opwekken kan op allerlei verschillende manieren. Men kan bijvoorbeeld, zoals in een de conventionele elektriciteitscentrale gebeurt, steenkool of aardgas verbranden waardoor er energie vrijkomt die wordt omgevormd tot elektriciteit.

overstappen banner

 

Energie opwekken met de wind

Een andere manier om energie op te wekken is door gebruik te maken van de wind. Men heeft dan een windmolen of een windturbine nodig die door middel van de windkracht in beweging wordt gezet. Deze beweging wordt dan met behulp van een generator tot elektriciteit omgevormd en kan dus gebruikt worden als energiebron.

 

Duurzame energie

In tegenstelling tot het opwekken van energie door middel van een verbrandingsproces is windenergie een vorm van duurzame maar eveneens schone energie. Wind raakt immers niet op zoals bij fossiele brandstoffen wel het geval is. Een ander nadeel van verbranding is dat er een uitstoot plaatsvindt van CO2. Dit is een gas dat tot de schadelijke broeikasgassen behoort en dus slecht is voor het milieu. Duurzame energie waaronder windenergie maar ook zonne-energie vallen kent een dergelijke uitstoot niet.

 

Eenvoudige windenergie opwekking

NiEnergie opwekkenet alleen grote energiecentrale wekken energie op, ook eenvoudige systemen in het dagelijks leven kunnen voor een bepaalde hoeveelheid energie zorgen. Hierbij kan men denken aan het laten branden van een fietslampje met behulp van een dynamo. Deze dynamo zet lichamelijke arbeid (het trappen op de pedalen van de fiets) om in bruikbare elektrische stroom.

 

 

Zelf schone Energie opwekken

Doordat het opwekken van energie steeds meer geld gaat kosten, en bovendien in een aantal gevallen het milieu nadelig beïnvloed, willen steeds meer mensen (soms zelf) een duurzame, schone maar toch goedkope manier van energie opwekken. Om het opwekken van energie aan de hand van vervuilende brandstoffen zoveel mogelijk terug te dringen zijn de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap steeds op zoek naar nieuwe methoden om schone en duurzame energie op te kunnen wekken.

samenom banner