Energie plus

Energie plus, ook wel energieneutraal genoemd

Onder een energie plus woning verstaat men een woning die netto meer energie levert dan er gebruikt van het openbare elektriciteits- of aardgasnet. Het klimaat binnen in het energieplus huis is daarnaast het hele jaar door aangenaam. Technisch is het inmiddels mogelijk (en bovendien ook economisch haalbaar) om een dergelijke woning te realiseren. De technische principes zijn voorhanden en de nodige installaties en systemen worden steeds verder ontwikkeld en dus beter. Het ontwerp en de bouw van een energie plus woning is een waar vakmanschap dat maar weinig mensen onder de knie hebben.

overstappen banner

 

Energie plusRealisatie Energie plus

Het realiseren van een energieplus huis is eveneens een economische vraag geworden. Hoever wil een opdrachtgever van een woning dit energie plus maken en dus uit laten voeren. Hiermee verruil de opdrachtgever de hogere kosten die verband houden met de bouw van de woning tegen een energienota van 0 euro per maand. De aangebrachte energetische maatregelen zullen zich tijdens de levensduur van de woning terugverdienen terwijl ook de waarde van de energie puls woning zal blijven stijgen. Zeker vergeleken met woningen die vergelijkbaar zijn maar volgens de vigerende bouwstandaarden zijn gebouwd. De verwachting voor de toekomst is namelijk dat de prijzen van energie een gestage stijging de komende 20 jaar ruim boven de inflatie uit zullen stijgen.

 

Bouw Energie plus woning

Door het bouwen van een energie plus woning zal men zeker het milieu enorm ontzien en financieel heeft men er ook al snel baat bij zodat het mes feitelijk aan twee kanten snijdt. Bovendien kan men een aanvraag indienen bij de overheid om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor de productie of het gebruik van schone en duurzame energie.

samenom banner