Energie stroom

Hoe werkt Energie stroom?

Ben je bekend met energie stroom? Elektriciteit is een vorm van energie die in de volksmond meestal stroom wordt genoemd. Deze stroom wordt opgewekt door beweging of stroming van elektronen. Deze elektronen zijn heel erg kleine deeltjes binnenin een atoom. Doordat ze gaan bewegen veroorzaken ze een elektrische lading danwel een elektrische spanning die energie afgeeft. De opbrengst aan energie kan enorm zijn en zelfs vergelijkbaar zijn met een bliksemflits. Evenzo kan de opbrengst erg klein zijn zoals bij een gloeilampje dat zich in een zaklamp bevindt het geval is.
Vandaag de dag kan men, zeker in de westerse wereld, nauwelijks nog zonder energie en stroom. Huizen en bedrijven staan vol met allerlei apparaten die worden gevoed door stroom die afkomstig is van het openbare lichtnet of van batterijen of accu’s waarin stroom licht opgeslagen.

overstappen banner

 

Energie stroomEnergie stroom door elektriciteitscentrales

De stroom van het openbare lichtnet wordt voor het grootste deel geleverd door elektriciteitscentrales. Hier wordt energie opgewekt door onder andere de verbranding van aardgas, kolen of aardolie. Er zijn eveneens elektriciteitscentrales die de waterkracht van stromende rivieren of de getijden van de zee gebruiken om stroom mee op te wekken.

 

Transport van energie stroom

Door middel van een elektriciteitsnet (het lichtnet) wordt de gewonnen elektriciteit van de centrale naar de klanten getransporteerd. Voor het opwekken, transporteren en beheren van de stroom en alle voorzieningen die hierbij horen wil de leverancier echter wel een vergoeding ontvangen. Men betaalt daarom voor elke kWh aan stroom die men heeft verbruikt een bepaald bedrag samen met een vastrecht en belastingen.

Om te kunnen meten hoeveel energie men in de vorm van stroom heeft gebruikt is er bij elke verbruiker een elektriciteitsmeter geïnstalleerd die nauwkeurig het aantal geleverde kWh stroom registreert.

samenom banner